Rudolf Laban

Rudolf Laban jest twórcą gimnastyki twórczej (ekspresyjnej). Cechą charakterystyczną metody ją odchodzenie od ruchu odwzorowanego, na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją twórczą, fantazją, doświadczeniem. Laban postawił na twórczy rozwój jednostki.

Zasady prowadzenia zajęć to:

- każdy ćwiczący wykonuje zadanie ruchowe na swój sposób i pokaz wykonania jest zbędny

- luźna gromadka to podstawowe ustawienie grupy,

- każdy przyjmuje dowolną pozycję wyjściową; stania, klęku, siadu, leżenia itp.

- należy szeroko stosować muzykę i rytm jako elementy towarzyszące zadaniom

ruchowym

- tematyka ćwiczeń powinna wywodzić się z pięciu zasad:

  • wyczucia własnego ciała,

  • wyczucia ciężaru i czasu,

  • wyczucia przestrzeni,

  • rozwijanie wyczucia płynności ruchów,

  • adaptacji ruchów ciała do ruchów partnera.

Podczas zajęć prowadzonych metodą Labana obowiązują 3 zasady:

1) zasada wszechstronności,

2) przemienności wysiłku i rozluźnienia,

3) stopniowania trudności.

Podczas gimnastyki nie podaje się konkretnych ćwiczeń, które trzeba wykonać.

Każdy ćwiczy to, na co ma ochotę.

Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę. Nawiązuje do znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach powinna dzieciom towarzyszyć swoboda, humor, śmiech.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127