Karl Orff

Muzyka jest nieodłącznym elementem działalności dziecka już od najmłodszych lat. Twórczość muzyczna jest dzięki dużej swobodzie atrakcyjna, bardzo chętnie przez dzieci realizowana i traktowana jako zabawa, choć w rzeczywistości jest trudnym zadaniem. Muzyczne improwizacje dają możliwości działania zarówno dzieciom, jak i nauczycielowi. Zasługą Orffa jest udostępnienie improwizacji artystycznej już małym dzieciom, a to za pomocą uproszczenia gry na instrumentach, proponowanie prostych zadań rytmicznych, melodycznych, związanych z wielogłosowością oraz zadań instrumentacyjnych.

W zajęciach prowadzonych według wskazań metody K. Orffa odrzucamy w zasadzie wszelkie narzucone z góry schematy. Niektóre ćwiczenia rozpoczynamy od dzielenia na sylaby słowa lub zdania, wypowiadane w bardzo prostym rytmie. Do tego dołączamy ruch ciała, który następnie przenosimy na instrument perkusyjny. Następnie wprowadzamy improwizacje ruchowe z globalnym angażowaniem ciała bez przyboru lub z przyborem. Podczas zabaw wykorzystujemy najprostsze instrumenty perkusyjne tj. dzwonki, kołatki, bębenki, talerze, drewienka, jak również, a może najczęściej zrobione z rodzicami lub samodzielnie przez dzieci.

Za źródło muzyki w stosowaniu tej metody przyjmujemy mowę i ruch- gest.

Najprostsze zajęcia polegają na rytmizowaniu wierszy, nazw kwiatów, drzew, imion zabawek i śpiewaniu ich w formie solmizacyjnej. Ta wzbudzająca maksymalną aktywność metoda odkrywania w dzieciach muzykalności daje im nie tylko radość, ale jest również istotna dla rozwoju ich pamięci oraz wyobraźni i ich wrażliwości muzycznej. Wprowadzane improwizacje występują w formie wokalnej i instrumentalnej.

Zajęcia prowadzone metodą K. Orffa wyzwalają w dzieciach maksimum energii twórczej i radość z aktywnego uczestnictwa.

Przy metodzie K. Orffa nie potrzeba wielkiego talentu muzycznego, nie potrzeba wyszukanych pomocy, aby otworzyć dziecku cudowny świat muzyki. Klamerki, guziki, sznurki, guma, gazety, chustki, wszystko to, co ofiaruje nam przyroda, razem z wrażliwością, wyobraźnią i pasją nauczyciela są najprostszą drogą do świata muzycznych przeżyć. Koncepcja Orffa uczy tolerancji, szacunku, jedności i bliskości między ludźmi. Uczy nie tylko muzyki i jej przeżywania, ale także tego, co w kulturze najważniejsze- człowieczeństwa i wrażliwości.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127