Zabawy Fundamentalne

Zabawy fundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Został on stworzony przez dwóch badaczy w dziedzinie nowoczesnej edukacji Colina Rose'a i Gordona Drydena. Celem programu jest szczęście dziecka. Fundamentem w drodze do szczęścia jest miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada osiem rodzajów inteligencji: językową, logiczno - matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą.

Najważniejsze z odkryć w dziedzinie badań mózgu zaprzecza powszechnie panującej opinii, że inteligencja jest stała. Aby dziecko rozwinęło prawdziwie wszechstronne umiejętności musi rozwijać każdy z wymienionych ośmiu rodzajów inteligencji. Każdą z nich można rozwinąć nawet u najmłodszych dzieci poprzez stworzenie bogatego i stymulującego środowiska.

W pierwszych pięciu latach życia rozwija się około 50% zdolności do uczenia się. Następne 30% rozwija się do ósmego roku życia. Cała wiedza zdobyta w późniejszym okresie życia dziecka będzie oparta na fundamencie zbudowanym w pierwszych latach życia.

Program "Zabawy fundaMentalne" daje informacje na temat wrodzonych talentów dziecka oraz zbiór pomysłów jak je rozwinąć.

Główne cele programu:

- szczęście dziecka,

- wszechstronny rozwój,

- indywidualny styl uczenia się,

- mocne i słabe strony dziecka,

- poprawienie jakości komunikacji.

Podstawowym założeniem zabaw jest połączenie wesołej zabawy za stymulacją, co pozwala na zdobywanie wszechstronnych uzdolnień i odkrycie pełnego potencjału dziecka.

W tym celu opracowano szereg prostych, urozmaiconych i dobrze zaplanowanych zabaw, które stymulują intelektualnie dziecko angażując wszystkie zmysły. Zabawy zawarte w programie nie tylko dostarczają dziecku radości, lecz również przyczyniają się do fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego rozwoju dziecka. Uczestnictwo w nich nie tylko zapewnia dzieciom przyjemne przeżycia, pozwala im także odczuć smak sukcesu, uczy sposobów poznawania świata i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. W nazwie "Zabawy fundaMentalne" zawarte są podstawowe zasady programu - zapewnienie dobrej zabawy i uczenie fundamentalnych umiejętności i wartości. Czasami spotykamy się z przekonaniem, że dzieci w wieku przedszkolnym nie powinny, na przykład, uczyć się czytać, lecz powinny się bawić. Osoby o takim przekonaniu zapominają o najważniejszym - dzieci mogą jednocześnie uczyć się i bawić. I to jest właśnie myśl przewodnia "Zabaw fundaMentalnych".

Program zyskał pozytywną opinię wielu polskich specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii oraz nauczycieli i rodziców. Spełnia rolę kompendium z zakresu wczesnej i wszechstronnej edukacji małego dziecka. Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz stwierdza, że "Program stanowi znakomity przewodnik..., który prowadzi od jednej do następnej przygody służącej odkrywaniu świata, lepszej komunikacji językowej i emocjonalnej, społecznej, rozwijaniu wszystkich zmysłów, wszystkich rodzajów inteligencji i kształtowaniu aktywnej, twórczej postawy wobec siebie i otoczenia".

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127