Weronika Sherborne

ROZWIJANIE EKSPRESJI RUCHOWEJ METODĄ "RUCHU ROZWIJAJĄCEGO" WERONIKI SHERBORNE

Proponowane przez autorkę ćwiczenia dają dziecku możliwość coraz lepszego poznawania swojego ciała i jego możliwości a także służą rozwijaniu świadomości przestrzennej. Jeśli dziecko dobrze pozna przestrzeń, w której się porusza, wówczas czuje się w niej pewnie i bezpiecznie. Łatwiej również wchodzi w przestrzeń innych dzieci, innymi słowy łatwiej nawiązuje kontakty z innymi osobami.

Najogólniej celem tej metody jest rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewania się przez ruch.

W.Sherborne wyróżnia następujące grupy ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka:

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała. Podstawową potrzebą każdego człowieka jest poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania go. Dzieci poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń uczą się najpierw wyczuwać własne ciało a następnie nazywać jego części, czyli zdobywają i utrwalają wiedzę o własnym ciele. Wyczucie i umiejętność nazywania części ciała pozwala dziecku na świadomą jego kontrolę.

Ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu. Ćwiczenia te są blisko związane z wcześniejszymi - dotyczącymi wyczucia, poznania i kontrolowania własnego ciała. Należy, bowiem znać siebie, aby łatwiej nawiązywać kontakt z innymi. Proponowane ćwiczenia umożliwiają poznanie otoczenia, dzięki czemu dzieci mogą czuć się swobodnie, uczą współpracy z partnerem - innym dzieckiem lub dorosłym oraz współdziałania w grupie.

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy. Ćwiczenia te odbywają się najczęściej w parach. Dzieci uczą się współpracy z partnerem, odpowiedzialności za osobę, z którą współpracują, koncentracji w czasie ćwiczeń. Proponowane ćwiczenia są dobrą zabawą, często towarzyszy im śmiech, a co za tym idzie rozładowanie nagromadzonych emocji i napięć.

Ćwiczenia twórcze. Na szczególną uwagę zasługują tu ćwiczenia twórcze wyrażane w formie tańca. Jak wykazują badania potrzeba tańca pozostaje niezmienna przez całe życie. Ćwiczenia twórcze i tańce to działania, które powinny być dostępne każdemu, ponieważ dają możliwość uwolnienia wewnętrznych niepokojów. Każdy może być twórczy w takim stopniu jak sobie życzy a przeżycie zadowolenia, radości pomaga osiągnąć harmonię i zwiększa poczucie własnej wartości.

Wszystkie te ćwiczenia sprzyjają rozwojowi poczucia własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości i umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Kształtują świadomość własnego ciała, pobudzają ekspresję, relaksują.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127