"Wprowadzenie w Świat Liter Metodą Ireny Majchrzak"

Irena Majchrzak zachęca do rozpoczynania nauki czytania i pisania od własnego imienia dziecka. W imieniu zawarta jest bowiem ogromna moc, z nim się utożsamiamy, jest źródłem wzruszenia, wyróżnia nas spośród innych ludzi a zarazem jest pomostem łączącym nas z innym człowiekiem i całą społecznością. Autorka tejże metody na podstawie obserwacji stwierdza, że dzieci za zdwojoną uwagą chłoną wszystko co jest związane z ich iminiem. Ponieważ doskonale znają brzmienie swoich imion z łatwością przyswajają sobie informacje o fonetycznych funkcjach liter, które się na nie składają. Opierając się na tych spostrzeżeniach I. Majchrzak opracowała propozycję dydaktyczną, która nazwała: "Ściana pełna liter". Jest to pewien system ćwiczeń wizualnych wiodący dziecko od rozpoznania swojego imienia do umiejętności czytania.

Wprowadzenia w świat liter polega na obdarowaniu dzieci wizytówkami -kartkami z imionami- jest to tzw. "Akt inicjacji". Nauczycielka po kolei z każdym dzieckiem na podstawie wizytówki omawia litery składające się na jego imię. Odbywa się to w atmosferze intymności i serdeczności, tak aby dziecko poczuło, że jest to ważna ceremonia. Dzieci porównują zapis swoich imion z imionami kolegów. Następnie umieszczają swoją wizytówkę na wyznaczonej w sali "Ścianie pełnej liter". Od tej pory codziennie będą odszukiwały swoje imię wśród innych. Oprócz wizytówek ściennych dzieci mają również wizytówki ruchome, które służą do różnych ćwiczeń. W sali zostaje rozwieszona taśma z wszystkimi literami alfabetu, ponieważ kolejnym etapem tej metody są ćwiczenia służace wyodrębnieniu litery i jej fonetycznej funkcji. Teraz dzieci odszukują litery własnego imienia na rozwieszonej taśmie przedstawiającej alfabet oraz odszukują "swoje litery" w imionach kolegów. Po tych ćwiczeniach nauczycielka zapoznaje dzieci po kolei z wszystkimi literami alfabetu, dziennie prezentowana jest jedna litera. Po zapoznaniu z całym alfabetem wprowadzamy nowe ćwiczenie - "Targ liter". Dzieci otrzymują koperty z literkami, teraz mają okazję układać swoje imię z pojedynczych liter - najpierw kopiując z wizytówki, aż w którymś momencie uczynią to samodzielnie. Następnie dzieci próbują szukać ukrytych słów w swoim imieniu (np.JANEK-JA-JAK-NA). Po tym doświadczeniu, aby rozszerzyć możliwości działania, dzieci wymieniają się literami między sobą (JANEK daje ANI "J" a w zamian otrzymuje od niej "I"). Dzieci same przepisują "swoje litery" na puste karteczki w celu wymiany. Teraz przechodzimy do "Gry w sylaby". Rozdajemy po dwie karteczki z prostymi sylabami a dzieci próbują ułożyć z nich słowo. Następnie przechodzimy do ćwiczeń "Nazywanie świata". Podobnie jak posługiwaliśmy się zbiorem słów-imion, teraz posłużymy się zbiorem nazw pospolitych. Przyporządkowujemy odpowiednie nazwy do wszystkiego, co znajduje się w najbliższym otoczeniu dzieci; inaczej mówiąc podpisujemy przez przyporządkowanie odpowiednich wizytówek różnym przedmiotom (BIURKO, LALKA, AUTO). Kolejnym etapem tego ćwiczenia będzie podpisywanie obrazków wyrazami a następnie zdaniami. I.Majchrzak zachęca do wprowadzenia w świat liter najmłodsze, 3-letnie dzieci, oczywiście w uszczuplonej wersji. Takie maluszki z łatwością będą rozpoznawały soje imię wśród imion kolegów oraz będą potrafiły wskazać w alfabecie "swoje litery". Im starsza grupa dzieci tym bardziej rozszerzamy zakres wprowadzanej metody.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

  • ul. Widokowa 8
    71-784 Szczecin
  • 91 880 35 59
  • 605 323 127