Logopedia

Mowa jest podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi. Od małego dziecka mowa determinuje nasz rozwój emocjonalny i intelektualny. Dlatego tak ważne jest aby już od pierwszych dni pojawienia się niemowlęcia na świecie było ono odpowiednio stymulowane w tej sferze przez najbliższe otoczenie.

Mowa jest zjawiskiem, które obejmuje zarówno sferę fizyczną, fizjologiczną jak i psychiczną człowieka, jego funkcjonowanie poznawcze. Jest to więc proces bardzo złożony, który zależy od prawidłowego rozwoju psychicznego oraz fizycznego człowieka. Jeśli w procesach tych mamy do czynienia z jakimiś nieprawidłowościami, może znaleźć to swoje odbicie min. w rozwoju mowy.

Aby człowiek mógł w pełni funkcjonować w otaczającym go świecie, niezbędna jest mu umiejętność mówienia. To właśnie mowa jest podstawowym środkiem porozumiewania się między ludźmi. Za pomocą mowy właśnie kształtuje się nasza osobowość i następuje nasz rozwój. To dzięki niej możemy zaspokajać potrzebę nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z innymi ludźmi. Mowa jest również źródłem wiedzy, dzięki której wzbogacamy swoje wnętrze, stajemy się bardziej świadomi, wykształceni, wzrasta nasza samoocena, możemy dążyć do samorealizacji.

Dziecko uczy się mowy poprzez naśladownictwo, dlatego też ważne jest, by mówić do niego dużo, nawet gdy mamy do czynienia z niemowlęciem, które pozornie nic nie rozumie. Pierwsze trzy lata życia dziecka, to tzw. „złoty okres”, w którym mowa kształtuje się najszybciej. Z tego powodu, stymulację mowy dziecka należy rozpocząć jak najwcześniej i powinna być ona intensywna.

Jednak gdy w pierwszym okresie życia dziecka nie zostaną spełnione powyższe warunki i/lub jeśli mamy do czynienia z zaburzeniami (np. wadliwy zgryz, choroby przebyte we wczesnym dzieciństwie, uszkodzenia neurologiczne), rozwój mowy może się opóźnić, przebiegać w sposób nieharmonijny lub może dojść do zahamowania rozwoju mowy.

Kiedy udać się do logopedy

Wyniki licznych badań potwierdziły, że mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Rozwój mowy uwarunkowany jest genetycznie, gdyż zależy od właściwości wrodzonych, jednakże wykształcanie się kompetencji i umysłowych sprawności realizacyjnych nie jest możliwe bez kontaktu ze środowiskiem społecznym (innymi ludźmi).Tak więc przebieg procesu kształtowania się mowy w równym stopniu zależy od czynników biologicznych, jak i społecznych.

Jeśli Twój 3-latek jeszcze nie mówi - porozumiewacie się za pomocą gestów i sylab, a 4-latek mówi dużo mniej niż jego rówieśnicy z piaskownicy, powinno Cię to zaniepokoić. Oba przypadki to symptomy opóźnionego rozwoju mowy. Nie jest to wada, ale taka sytuacja utrudnia nawiązywanie dziecięcych przyjaźni, w wielu przypadkach prowadzi do wycofywania się i obniża samoocenę dziecka. Możemy zaoszczędzić mu tego, stymulując rozwój mowy poprzez odpowiednie ćwiczenia językowe zalecone przez specjalistę.

NIEZWŁOCZNIE UDAJ SIĘ DO LOGOPEDY GDY:

 • dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Niestety, na każdym etapie wiekowym jest to wada, z tego się nie wyrasta. Im dłużej zwlekasz, tym bardziej wada się utrwala,
 • niepokoją cię zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy lub masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy,
 • Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos,
 • po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta),
 • nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
  Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, lecz wyraźnie ją zniekształca, np.: gardłowo wymawia głoskę r, potrzebna jest pomoc logopedyczna.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.
KONFUCJUSZ.

certyfikat

Kontakt

 • ul. Widokowa 8
  71-784 Szczecin
 • 91 880 35 59
 • 605 323 127